Patrycja Gąsik-Dzimira

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Obrót nieruchomościami, Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne, Prawo cywilne, Prawo finansowe i bankowe, Prawo spółek handlowych, Prawo własności intelektualnej

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

powiat lubelski, Lublin

Weronika Gągała

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Negocjacje i mediacje, Obrót nieruchomościami, Prawo budowlane, Prawo cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Prawo własności intelektualnej

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

powiat kraśnicki, powiat lubelski, Lublin, powiat opolski, powiat puławski, powiat rycki

Natalia Stanek

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Negocjacje i mediacje, Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo ochrony konkurencji i konsumenta, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Prawo własności intelektualnej

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

powiat kraśnicki, powiat lubelski, Lublin, powiat świdnicki, powiat zamojski, Zamość

Arkadiusz Kuśpit

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Negocjacje i mediacje, Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne, Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawo własności intelektualnej

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

powiat kraśnicki, powiat lubelski, Lublin, powiat łęczyński, powiat puławski, powiat świdnicki

Sylwia Wiewiórka-Zyga

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Prawo gospodarcze, Prawo karne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawo spółdzielcze, Prawo spółek handlowych, Prawo własności intelektualnej

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

powiat bialski, Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość

Małgorzata Koczan

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo ochrony konkurencji i konsumenta, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawo spółek handlowych, Prawo własności intelektualnej

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

powiat lubartowski, powiat lubelski, Lublin, powiat łęczyński, powiat świdnicki

Anna Celińska-Banaszek

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Prawo budowlane, Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo spółek handlowych, Prawo własności intelektualnej, Zamówienia publiczne

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

powiat lubelski, Lublin, powiat łęczyński, powiat świdnicki, powiat zamojski, Zamość

Monika Poszepczyńska

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Negocjacje i mediacje, Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawo spółek handlowych, Prawo własności intelektualnej

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

powiat kraśnicki, powiat lubartowski, powiat lubelski, Lublin, powiat puławski, powiat świdnicki

Jarosław Legieć

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Prawo cywilne, Prawo finansowe i bankowe, Prawo gospodarcze, Prawo ochrony konkurencji i konsumenta, Prawo spółek handlowych, Prawo własności intelektualnej

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

Lublin, Zamość, powiat zamojski