Piotr Rola

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Arbitraż, Negocjacje i mediacje, Obrót nieruchomościami, Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne, Prawo budowlane, Prawo cywilne

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

Lublin