O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Przemysław Bełżek

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB/Z/256


O KANCELARII

Zajmuję się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji publicznej. Ponadto jestem mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Zamościu oraz listę mediatorów fundacji “Znam prawo” przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Usługi Kancelarii obejmują stałą obsługę prawną, reprezentację procesową przed sądami i organami administracji publicznej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych, opracowywanie projektów umów, prowadzenie mediacji, a także reprezentacja w toku mediacji i negocjacji.

W zakresie usług Kancelarii znajdują się przede wszystkim sprawy z zakresu prawa cywilnego (w tym sprawy odszkodowawcze, windykacja należności oraz ochrona przed windykacją), prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, alimenty, sprawy o kontakty z dziećmi), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, administracyjnego i ochrony danych osobowych.

W obszarze moich szczególnych zainteresowań znajdują się także sprawy z zakresu umów o roboty budowlane oraz prawo zamówień publicznych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Kancelarii proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej celem ustalenia terminu spotkania.

Adres do korespondencji: ul. Cegielniana 78/24, 23-400 Biłgoraj


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Negocjacje i mediacje
 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat biłgorajski
 • powiat janowski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat zamojski
 • Zamość

DANE TELEADRESOWE

Adres:
ul. Lubelska 7 lok. 13 b
23-400 Biłgoraj
Telefon: 669 418 111
E-mail: belzekp@gmail.com