O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Piotr Pawelec

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1652


O KANCELARII

Kancelaria oferuje klientom kompleksową obsługą prawną świadczoną z największym zaangażowaniem, zapewniając jednocześnie najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązania. Działalność kancelarii obejmuje zarówno pomoc podmiotom gospodarczym, instytucjom, organom administracji publicznej, organizacjom pozarządowym jak i osobom fizycznym.

Profesjonalne i na najwyższym poziomie usługi prawnicze dotyczą zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, spadkowego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, nieruchomości, gospodarczego, budowlanego, karnego, na każdym etapie postępowania i na wszystkich szczeblach odwoławczych, również przez Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Kancelaria świadczy także usługi w zakresie windykacji i zabezpieczenia należności oraz ich egzekucji. Prowadzi negocjacje oraz mediacje, przygotowuje opinie, ugody i porozumienia, regulaminy, statuty, umowy.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat kraśnicki
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat opolski
 • powiat puławski
 • powiat świdnicki

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Okopowa 20/21, 20-022 Lublin
ul. Lubelska 9/2, 24-300 Opole Lubelkie
Telefon: 791 002 909
E-mail: piotrpawelec@kancelarie.net