O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Piotr Kalbarczyk

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1222


O KANCELARII

Piotr Kalbarczyk – radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie.

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2006 roku.

Związany zawodowo z branżą budowlaną od 1998 r. Prowadzi sprawy z zakresu obsługi inwestycji zarówno od strony cywilnej (umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, zastępstwo inwestorskie) jak i administracyjnoprawnej. Posiada doświadczenie w obsłudze przygotowania i realizacji inwestycji znacznych wartości i dużym stopniu skomplikowania (m.in. farmy wiatrakowe, budynki wielkokubaturowe, obiekty liniowe), w tym realizowane w trybie zamówień publicznych (tak po stronie zamawiających jak i wykonawców). Zajmuje się także innymi sprawami związanymi z szeroko rozumianym prawem budowlanym, a także sprawami dotyczącymi nieruchomości (gospodarka nieruchomościami, obrót, zniesienie współwłasności itp.).

Posiada wieloletnie doświadczenie w występowaniu przed organami administracji, sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym przed NSA, a także KIO.

Piotr Kalbarczyk posiada także bogate, poparte praktyką, doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń i windykacji.

Kancelaria prowadzi także praktykę w zakresie:

 • kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych
 • doradztwa i reprezentacji podatników w sprawach podatkowych
 • porad i reprezentacji stron w sprawach z zakresu prawa pracy
 • spraw rodzinnych majątkowych (zniesienie wspólności majątkowej, spadki)
 • prawa stowarzyszeń, fundacji
 • prawa gospodarczego i prawa spółek
 • negocjacji

Nasze usługi świadczymy tam gdzie wymaga tego interes naszego Klienta.

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prawo finansowe i bankowe
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • Biała Podlaska
 • Chełm
 • Lublin
 • Zamość

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Lipowa 23/21
20-020 Lublin
Telefon:
+48 603 749 043
E-mail:
iustus.kancelaria@gmail.com