O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Ewa Kruszczyńska-Głaz

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2003


O KANCELARII

Ewa Kruszczyńska-Głaz jest radcą prawnym, zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Praktykę zawodową zdobywała w wiodących kancelariach prawnych w Lublinie. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną profesjonalnych podmiotów działających na rynku ubezpieczeń.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności w sprawach z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, osobowych i majątkowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań na rzecz klientów indywidualnych (z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu i rozstroju zdrowia) oraz na rzecz przedsiębiorstw (z tytułu poniesionych strat majątkowych). W Kancelarii świadczy kompleksowe usługi w ww. zakresie reprezentując klientów zarówno w tzw. postępowaniu likwidacyjnym przed zakładem ubezpieczeń, jak i w postępowaniu sądowym. Posiada także doświadczenie w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń osób poszkodowanych w wyniku błędu medycznego.

Ponadto, zajmuje się sprawami z zakresu ochrony konsumentów, w szczególności związanych ze stosowaniem niedozwolonych klauzul w umowach zawieranych pomiędzy konsumentami, a podmiotami świadczącymi m.in. usługi bankowe i ubezpieczeniowe. Jednakże jej zainteresowania są bardzo szerokie, w związku z czym prowadzi także sprawy z zakresu prawa rodzinnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pracy oraz występuje jako pełnomocnik oraz obrońca w sprawach karnych.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo karne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat chełmski
 • powiat krasnostawski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat łęczyński
 • powiat radzyński

DANE TELEADRESOWE

Adres: Biuro w Lublinie – Kunickiego 46, 20-412 Lublin
Siedziba Kancelarii – Stara Wieś 1, 21 – 013 Puchaczów
Telefon: 661 071 022, 81 74 86 345
E-mail: ewakruszczynska@prawnicykunickiego.pl